Navigácia

 • Dňa 12.4.2019 sa žiaci deviatych ročníkov zúčastnili dejepisnej exkurzie v Banskej Bystrici. Spoločne sme navštívili pamätník Slovenského národného povstania. Na úvod nám premietli dokumentárny film o ťažkom živote nevinných ľudí počas 2.svetovej vojny. Prehliadka pokračovala zaujímavými exponátmi : zbrane, uniformy, odznaky, zdravotnícke pomôcky, osobné veci vojakov a civilného obyvateľstva a veľa iného. Počas prehliadky žiaci nadobudli nový pohľad na hrôzy 2.svetovej vojny.

  Plevová Dana

 • Dňa 11.4.2019 sa naši deviataci Gregor Budz z 9.A a Jakub Bulla z 9.B zúčastnili súťaže o 2.svetovej vojne. Na otázky, ktoré boli veľmi ťažké, odpovedali s ľahkosťou a potom prezentovali hrdinu 2. svetovej vojny z nášho regiónu Ľudovíta Kukorelliho. Chlapci získali krásne 2. miesto.

  Plevová Dana

 • Deň narcisov je projektom, vďaka ktorému dokážeme každoročne pomáhať ľuďom bojujúcim s rakovinou. 11. apríla prebehol už 23. ročník tohto projektu. Aj naši žiaci sa pridali k dobrovoľníkom, ktorí rozdávali a pripínali žltý kvet narcisu všetkým, ktorí chceli vyjadriť svoju spolupatričnosť s chorými na rakovinu a tiež finančne pomôcť im, aj ich rodinám.

  Rozdávali tiež letáčiky, z ktorých sme sa dozvedeli o skríningových programoch a preventívnych prehliadkach, ktoré môže absolvovať zdarma každý z nás. Za svoje zdravie sme zodpovední a preto je dôležité snažiť sa o zdravý životný štýl a prevenciou, či včasnou diagnostikou predísť vážnejším ochoreniam.

 • Knihomoli a knihomoľky z 2. – 4. ročníkov základnej školy sa 5. apríla 2019 opäť stretli v školskej knižnici, aby spolu strávili noc plnú rozprávok.

  Na začiatku sa pomocou rytmických a pohybových hier navzájom predstavili a zoznámili. Vzápätí boli náhodným losovaním rozdelení do farebných tímov, v ktorých riešili a plnili rôzne úlohy. Postupne prichádzali aj pozvaní rodičia: Miroslav Vasek, Michal Tuhý, Mária Bistarová a Ladislav Domiňák, ktorí vždy predstavili jednu z Andersenových rozprávok. Boli pripravení naozaj zodpovedne, deti každé čítanie ocenili veľkým potleskom. A potom sa dostali k slovu aj farebné tímy, ktoré za svoje výkony počas celého pobytu zbierali body. Rozprávka Malý cínový vojačik pokračovala pohybovom hrou a úlohou zameranou na pamäť. Princezná na hrášku dala niektorým skupinám zabrať pri skladaní puzzle z jej ilustrácií ako aj hádaniu slov z rozprávky podľa nápovedy. Zaujímavé a netradičné boli riešenia niektorých výmyselníkov, ktorí by pravú princeznú odhalili nie podľa hrášku pod kopou matracov, ale pomocou skenera alebo DNA, prípadne by princeznú poslali orať.


 • Poďakovanie za skvelú akciu patrí Obci Nižná, ZŠ s MŠ Nižná, MK ŠPORT Nižná a EDM s.r.o. Nižná, ktorí zabezpečili ceny pre najlepších a úžasnú tombolu, ktorej sa deti veľmi potešili. Za organizáciu Mariánovi Klimčíkovi, Aničke Vilčinskej a rýchlej rote bratom Matúškovi a Šimonkovi Hrošovcom a Adamovi Brčákovi.

  Marián Klimčík , Anička Vilčinská

  Vo štvrtok 28.3.2019 sa uskutočnil 8.ročník majstrovstiev školy v skoku do výšky. Zúčastnilo sa ho 76 pretekárov, ktorí súťažili v 16 kategóriách. V skvelej atmosfére, ktorú vytvorili nielen spolužiaci, ale aj rodičia zúčastnených detí, bolo opäť vidno veľa krásnych skokov a osobných rekordov. Výkonnostne bol tento ročník slabší, ale zase veľmi potešila celková účasť. Prekonali sme rekord z prvého ročníka z roku 2012, ktorý bol 72 účastníkov.

Utorok 23. 4. 2019

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Nižná, Nová doba 482, 027 43, Nižná
  Nová doba 482, 027 43 Nižná
 • ZŠ - sekretariát: 043 5381 344
  Školská jedáleň: 043 5324 585
  MŠ Nová doba: 043 5381 725
  MŠ Orličie: 043 5381 141
  Riaditeľ: 043 5324 586

Fotogaléria